Założenia konkursu pt.

„RODZINA WYGRYWA”

Dla kogo?

Konkurs „RODZINA WYGRYWA” skierowany jest do rodzin, w których jest co najmniej jedna osoba z cukrzycą typu 2, gdyż ten rodzaj cukrzycy dotyka aż 80% osób spośród wszystkich diabetyków. W leczeniu cukrzycy typu 2 niezwykle istotna jest m.in. zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych, dlatego ważnym elementem terapii jest również wsparcie rodziny.

Celem konkursu jest pokazanie historii osób z cukrzycą typu 2, które „wygrywają”, tzn. radzą sobie z tą chorobą i dzięki m.in. wsparciu rodziny żyją aktywnie i realizują swoje pasje. Osoby te mogą być przykładem dla innych chorych, którzy zmagają się z problemem cukrzycy.

Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy;
  • wykonać zdjęcie przedstawiające członków rodziny (w tym osobę z cukrzycą typu 2) w rozdzielczości min. 300 dpi oraz przygotować tekst (maks. 300 słów), które pokazują i opisują, jak osoba z cukrzycą typu 2 z pomocą rodziny radzi sobie z tą chorobą;
  • wysłać zdjęcie, tekst oraz wypełniony i podpisany formularz na adres wskazany w regulaminie konkursu.

Zdjęcie może przedstawiać 3 lub 4 członków rodziny. Jeśli na zgłaszanym do konkursu zdjęciu są osoby niepełnoletnie, potrzebna jest zgoda ich opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie (patrz oświadczenie ujęte w formularzu zgłoszeniowym).

W przypadku wygrania nagrody głównej, udział w sesji fotograficznej w wyznaczonym przez Organizatora terminie, wezmą członkowie rodziny, obecni na zdjęciu konkursowym.

Zwycięska rodzina będzie uczestniczyć w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w Warszawie w listopadzie 2018 r. oraz udzielać wypowiedzi dla mediów na temat zgłoszonej pracy konkursowej.

Kto pokrywa koszty?

Koszt wykonania i dostarczenia/przesłania pracy konkursowej (formularza, fotografii rodzinnej i tekstu) do Organizatora pokrywa Uczestnik konkursu.

Organizator konkursu pokrywa koszty związane z udziałem w sesji fotograficznej, w tym niezbędne koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej (kolej lub autobus) oraz koszty jednego noclegu i całodziennego wyżywienia zwycięzcy i członków jego rodziny uwiecznionych na fotografii, stanowiącej część pracy konkursowej. Organizator konkursu pokrywa także koszty przejazdów ww. osób związanych z udziałem w wydarzeniu z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2018 r., które będzie mieć miejsce w Warszawie.

Jakie nagrody?

Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalna sesja fotograficzna realizowana przez znaną fotografkę – Lidię Popiel oraz nagroda w postaci karty podarunkowej na sprzęt sportowy o wartości PLN 1000.

Nagrodami dodatkowymi są dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w postaci kart podarunkowych na sprzęt sportowy o wartości PLN 1000 każda.

Nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas wydarzenia z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w listopadzie 2018 r. w Warszawie.

Wyniki konkursu

Jury konkursu „Rodzina Wygrywa” na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2018 r. przyznało nagrodę główną Pani Karolinie Kaczmarek oraz wyróżnienia: Panu Waldemarowi Chabiorowi, Panu Dawidowi Kopale oraz Pani Barbarze Tometczak.

Gratulujemy zwycięzcom i ich rodzinom