Skip to main content

Kompleksowe leczenie chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) to model opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi, który obejmuje: diagnozowanie, leczenie, konsultacje i edukację w placówkach POZ. Ma na celu poprawę dostępności do niezbędnych elementów opieki medycznej oraz zwiększenie jej jakości i efektywności, a dzięki temu również zwiększenie zadowolenia pacjentek i pacjentów z opieki na poziomie POZ. Dowiedz się, czy w Twojej przychodni funkcjonuje program opieki koordynowanej.