Skip to main content

Aktualności

PORADNIK DLA PACJENTA DIABETOLOGICZNEGO autorstwa dr n. o zdrowiu Beaty Stepanow.

grudzień 2021 Brak komentarzy

W ramach kampanii „Dłuższe życie z cukrzycą” będziemy prezentować kolejne rozdziały poradnika dla diabetyków autorstwa B. Stepanow. Co o poradniku pisze sama autorka można przeczytać poniżej, a więcej informacji w zakładce DLA PACJENTA.

Zapraszamy do lektury!

Większość pacjentów, w trakcie wizyty w gabinecie, oczekuje pocieszenia i zrozumienia, ale też decyzji dotyczących ich zdrowia. Najlepiej, aby pacjent wyszedł z przeświadczeniem, że sam również uczestniczył w procesie decyzyjnym. Próba zrobienia czegoś „za niego” spowoduje, że w oczach pacjenta to przede wszystkim personel medyczny będzie odpowiedzialny za jego stan zdrowia, a przecież rola
samego pacjenta w procesie terapeutycznym jest ogromna. Pacjent, który nie zna realnych korzyści i potencjalnego ryzyka, nie włączy się czynnie w proces leczenia i profilaktykę.

We współczesnym leczeniu cukrzycy bardzo duży nacisk kładzie się na edukację chorych. Obejmuje ona zarówno przekazanie wiadomości o cukrzycy, jak i kształtowanie odpowiednich umiejętności samoopieki w ścisłym połączeniu z umocnieniem osobowościowym i psychoemocjonalnym chorych. Dobrze przeprowadzona edukacja umożliwia nie tylko wyrównanie cukrzycy, ale daje również możliwość spełnienia ról życiowych pacjenta pomimo jego ograniczeń spowodowanych chorobą. Materiał, który Państwu przekazujemy, powstał w myśl słów Sir George’a Albertiego, który po publikacji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie cukrzycy w roku 2006 zauważył, że „obecnie wyzwaniem jest zamiana pięknych słów na czyny”:

bo… powikłania cukrzycy rozpowszechniają się w galopującym tempie,

by… poprawić dostęp do zalecanej terapii w cukrzycy,

by… ograniczać rosnące koszty związane z chorobą,

bezczynność jest droższa!

Beata Stepanow