Skip to main content

Aktualności

Światowy Dzień Cukrzycy 2020

listopad 2020 listopad 2020 Brak komentarzy

Światowy Dzień Cukrzycy 2020

Pielęgniarka diabetologiczna Twoim wsparciem w chorobie

„Pielęgniarki diabetologiczne twoim wsparciem w leczeniu cukrzycy” – to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, który przypada na 14 listopada. W tym roku, w związku z motywem przewodnim obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dłuższe życie z cukrzycą” powstał film pt. „Kontakt”, w którym chorzy opowiadają o diagnozie – swoim pierwszym kontakcie z chorobą, o życiu z nią, swoich troskach i obawach, a pielęgniarka diabetologiczna dzieli się swoim doświadczeniem współpracy z diabetykami. Film pokazuje, że regularna kontrola choroby pozwala na długie życie i uniknięcie najgroźniejszych powikłań cukrzycy.

W leczeniu cukrzycy typu 2 ogromne znaczenie ma edukacja diabetologiczna osób chorych na cukrzycę oraz wsparcie zarówno ze strony rodziny, jak i profesjonalistów. Tegoroczny motyw obchodów Światowego Dnia Cukrzycy ma zwrócić uwagę, jak istotną rolę w opiece nad pacjentem diabetologicznym odgrywają pielęgniarki diabetologiczne, które wyposażone w odpowiednią wiedzę i doświadczenie wychodzą naprzeciw chorym i ich rodzinom. Zadaniem pielęgniarek diabetologicznych jest wsparcie chorego, wspólne analizowanie postępów leczenia, pomoc w modyfikowaniu nawyków i dostosowanie do codziennego życia z chorobą. Z taką pomocą pacjent przestaje być przerażony chorobą, stopniowo się z nią oswaja, ma większe poczucie bezpieczeństwa. Kiedy chory zaczyna widzieć efekty swoich starań zyskuje wiarę w sens wysiłku wkładanego w ćwiczenia fizyczne, zmianę diety, ma motywację do dalszego działania i zmian. To powoduje, że cukrzyca przestaje być przeszkodą w realizacji planów czy pasji.

Bohaterowie filmu „Kontakt” pokazują, że dzięki nauczeniu się czym jest cukrzyca, prawidłowemu leczeniu i prowadzeniu zdrowego stylu życia, choroba nie musi przekreślać ich planów prywatnych czy zawodowych. Regularna kontrola choroby pozwala na uniknięcie jej najgroźniejszych powikłań i daje szanse na dłuższe życie z cukrzycą.

„Pielęgniarki często są pierwszymi osobami z zespołu terapeutycznego, z którymi pacjent ma kontakt, otrzymując poradę medyczną. To z nimi łatwiej i bardziej otwarcie chory godzi się porozmawiać. Są one również ogromną skarbnicą wiedzy na temat cukrzycy, którą przekazują pacjentowi. Znaczenie pracy pielęgniarek diabetologicznych powinno być dużo bardziej doceniane, gdyż kontakt z nimi nie tylko pozwala oswoić się pacjentowi z diagnozą „cukrzyca”, ale wielokrotnie wpływa na to, że chory może normalnie, a wręcz dłużej żyć. To one bowiem są nieocenionym wsparciem w pokonywaniu cukrzycy.”

– uważa Anna Śliwińska prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

„Pielęgniarka diabetologiczna pełni wiele ról, m.in. doradcy, zwłaszcza w zakresie nowych opcji terapeutycznych, a także psychologa, wspierając w trudnych chwilach, coacha, który motywuje do wprowadzenia zmian oraz naukowca, który przygotowuje publikacje potwierdzające rolę edukacji w osiąganiu celów terapeutycznych. Kontakt pacjenta z pielęgniarką diabetologiczną potrafi wpłynąć na efekty terapii oraz jakość jego życia. Dzięki stałej i szczerej współpracy m.in. z pielęgniarką diabetologiczną, szybkiemu zastosowaniu właściwego leczenia oraz wprowadzeniu odpowiednich zmian w stylu życia, diabetycy mają szanse na normalne życie, realizację swoich pasji, cieszenie się każdą chwilą. Razem staramy się zapobiegać groźnym konsekwencjom cukrzycy i walczymy o dłuższe, szczęśliwe życie.”

– mówi dr nauk o zdrowiu Beata Stepanow, pielęgniarka diabetologiczna, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.