Skip to main content

„Badaj Się i Lecz” – bo samo nie minie!

Rozmowy z ekspertami

W ramach kampanii „Badaj się i Lecz” przeprowadzona została rozmowa z Profesorem Leszkiem Czupryniakiem, kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Profesor odpowiada m. in. na pytania, dlaczego chorzy na cukrzycę nie powinni czekać na koniec zagrożenia koronawirusem, jak ważna jest dla nich kontynuacja leczenia, jakie objawy powinny skłaniać chorych do kontaktu z lekarzem i jakie mają obecnie możliwości, aby zrealizować swoje potrzeby.