Skip to main content

„Badaj Się i Lecz” – bo samo nie minie!

Spot społeczny

Jednym z materiałów informacyjnych kampanii „Badaj Się i Lecz” jest krótki film pokazujący charakterystyczne objawy towarzyszące chorobom płuc i przypominający o konieczności stałej kontroli choroby i kontynuacji terapii.